PRIVACYBELEID

We behouden ons het recht om deze privacyverklaring op elk gewenst moment te wijzigen. Als we wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring, stellen we de nieuwe versie en eerdere versies beschikbaar op https://undiciskincare.nl/privacy-policy/, zodat je kunt zien wanneer welke wijzigingen zijn aangebracht.

Privacyverklaring Versie 1.0

Over UNDICI skin | care | institute
UNDICI skin | care | institute is een luxe huidinstituut gericht op natuurlijke huidverbetering en -verjonging. Bij UNDICI werken gediplomeerde skin experts die naast een erkende opleiding ook continu trainingen en opleidingen volgens bij de toonaangevende aanbieder op dit gebied. 

Privacyverklaring en contact
Wij doen er alles aan om jouw privacy te respecteren en de vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens te behouden. We verwerken bewust zo min mogelijk gegevens van jou en hebben diverse beveiligingsmaatregelen genomen.

Deze privacyverklaring geldt als je contact met ons opneemt en/of klant bij ons wordt.
In deze verklaring wordt per situatie weergegeven welke gegevens we verzamelen en voor welk(e) doel(en), hoe lang wij de gegevens bewaren en welke beveiligingsmaatregelen wij hebben genomen. Ook kun je inzien wat jouw rechten zijn en welke acties je kan ondernemen.

Lees deze privacyverklaring goed door. Dan weet je wat er met je gegevens gebeurt.
Heb je vragen? Neem dan gerust contact met ons op via info@undiciskincare.nl

Jouw persoonlijke gegevens
UNDICI hecht veel waarde aan jouw privacy. Daarom spannen wij ons in om bij het gebruik van onze diensten jouw privacy zo goed mogelijk te waarborgen. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Ook geven wij informatie over de juridische grond op basis waarvan wij jouw gegevens verzamelen en vertellen wij hoe lang wij deze bewaren.

Als je onze website bezoekt

Contactformulieren
Indien je ons contactformulier invult, worden de volgende gegevens bewaard: naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer en het bericht wat je hebt ingevuld.

Waarom wij jouw gegevens verzamelen
Inzendingen via het contactformulier worden gebruikt voor het verlenen van service aan onze klanten.

Toestemming 
Het schrijven en het publiceren van een contactaanvraag wordt door ons als expliciete toestemming beschouwd. Het invullen van een contactformulier gebeurt in de meeste gevallen uit eigen beweging. Mocht dit niet het geval zijn dan verwijderen wij de gegevens direct, wanneer blijkt dat het om een misverstand gaat.

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?
Inzendingen via het contactformulier worden bewaard zo lang als nodig is voor het afhandelen van de contactaanvraag.

Cookies
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Cookies kunnen zowel ‘permanent’ (blijvend), als ‘tijdelijk’ (sessie) zijn. Een permanente cookie zal worden opgeslagen en blijft van kracht tot de ingestelde afloopdatum van de cookie. Een tijdelijke cookie daarentegen zal aan het eind van de gebruikerssessie verdwijnen, wanneer de webbrowser afgesloten wordt. 

Analytics
Onze webhosting provider verzamelt geanonimiseerde analytics data. Deze data betreft het meten en registreren van het aantal bezoekers die in een bepaald tijdsbestek op onze website komen.

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?
Wanneer je een reactie achterlaat, dan wordt die reactie en de onzichtbare gegevens (metadata) van die reactie, zo lang als nodig is, bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren zonder dat we deze continu in de gaten moeten houden en wijzigen.

Van gebruikers die geregistreerd staan op onze website, bewaren we ook persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of verwijderen op ieder moment (de gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden). Website beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen.

ECWID

Toestemming en onze wettelijke verplichting
Voor wij overgaan tot het opslaan van jouw persoonlijke gegevens, wordt altijd om toestemming gevraagd. Daarnaast zijn wij wettelijk verplicht om een behoorlijke administratie bij te houden. Jouw gegevens hebben wij nodig, zodat een correcte factuur kan worden opgemaakt en de organisatie kan voldoen aan de wettelijke administratieplicht.

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?
De factuur met jouw gegevens wordt minimaal zeven jaar bewaard. Dit is wettelijk bepaald en is onderdeel van onze wettelijke bewaarplicht.

Als je contact met ons opneemt
Als je contact met ons opneemt, via de mail of telefoon, dan zullen wij jouw naam, e-mailadres of telefoonnummer vastleggen. Indien je een afspraak bij ons wilt maken, hebben wij aanvullende informatie van je nodig, zoals informatie over jouw medische geschiedenis en het huidige medicijngebruik. Hier zullen wij jou, tijdens het telefoongesprek, naar vragen. Je bent uiteraard niet verplicht om deze informatie met ons te delen.

Waarom wij jouw gegevens verzamelen
Wij verzamelen deze gegevens om een afspraak in te kunnen plannen bij de juiste specialist. We gebruiken jouw gegevens alleen voor dit doel en zullen je geen nieuwsbrieven sturen. Nieuwsbrieven versturen wij alleen als jij je hier expliciet voor hebt ingeschreven via het formulier op de website of via een toestemmingsformulier.

Toestemming
Wij vragen je altijd van tevoren om toestemming voordat wij overgaan tot het opslaan van jouw gegevens.

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?
Wij bewaren de gegevens zo lang als nodig is voor de plaatsing. Wij hebben soms te maken met enorme wachtlijsten, waardoor het kan voorkomen dat jouw gegevens enkele weken tot een paar maanden in ons bestand blijven.

Als je je inschrijft op onze mailinglist
Via onze website kun je je inschrijven op onze mailinglist. Je ontvangt dan onze bevindingen, tips en tricks voor een betere huid. Wij verzamelen hierbij jouw voornaam, achternaam en e-mailadres.

Waarom wij jouw gegevens verzamelen
Wij hebben voor het, via e-mail, verstrekken van informatie over huidverbetering, in ieder geval een geldig e-mailadres nodig. Ook vragen wij naar jouw voor- en achternaam, zodat wij onze mailinglijst verder kunnen personaliseren.

Toestemming
Wij vragen jou altijd vooraf om toestemming voor het mogen verzenden van onze nieuwsbrieven. Indien je geen expliciete toestemming geeft voor het mogen verzenden van nieuwsbrieven aan jouw adres, dan gaan wij hier niet toe over.

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?
Jouw mailadres wordt bewaard zolang wij deze nodig hebben voor het verzenden van informatie en jij er niet voor kiest om je uit te schrijven uit onze mailinglijst.

Behandelingen waarbij een verwijsbrief noodzakelijk is
In sommige gevallen heb je voor de behandeling een recente verwijsbrief van de huisarts nodig. Hier zullen wij jou, indien nodig, naar vragen. De informatie in deze verwijsbrief bevat informatie over jouw medische geschiedenis en jouw huidige klachten. Wij bewaren deze gegevens samen met jouw NAW-gegevens, geboortedatum en aankoopgeschiedenis van medische producten.

Waarom wij jouw gegevens verzamelen
Wij kunnen helaas niet tot een behandeling overgaan zonder verstrekking van jouw medische gegevens. Deze gegevens hebben wij nodig, zodat er kan worden bepaald welke behandeling het meest geschikt is voor jouw ‘probleem’. Deze informatie moet eerst door een deskundige worden vastgesteld (de huisarts) en vervolgens aan ons worden doorgegeven. Daarnaast hebben wij jouw NAW- en medische gegevens nodig, zodat wij de behandeling vergoed kunnen krijgen bij de zorgverzekeraar.

Toestemming en onze wettelijke verplichting
Wij vragen altijd toestemming voor het mogen inkijken en bewaren van de verwijsbrief. Pas nadat jij (schriftelijk) toestemming hebt gegeven, gaan wij over tot het kopiëren en het bewaren ervan. Daarnaast zijn wij, als zorgverlener, wettelijk verplicht om aan de zorgverzekeraar te kunnen aantonen dat wij de zorg mogen verlenen en dat het door ons gedeclareerde bedrag juist is. Voor deze controle hebben wij jouw medische gegevens nodig en geven wij deze, indien nodig, door aan de zorgverzekeraar.

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?
Vanwege de wettelijke verplichting om bepaalde informatie aan de zorgverzekeraar te kunnen verstrekken, kunnen wij de kopie van de verwijsbrief niet meteen vernietigen. Deze wordt opgeslagen, zodat wij ons aan de verantwoordingsplicht kunnen houden. Wij bewaren de verwijsbrief maximaal twee jaar in ons dossier.

Behandelingen waarbij geen verwijsbrief nodig is
Ook in gevallen waar geen verwijsbrief noodzakelijk is, bewaren wij jouw gegevens. Het gaat hier om jouw NAW-gegevens, geboortedatum, medische gegevens en aankoopgeschiedenis van medische producten.

Waarom wij jouw gegevens verzamelen
Deze gegevens verzamelen wij, omdat wij graag willen weten wie jij bent en hoe wij jou het beste kunnen helpen. Daarnaast vergemakkelijkt dit de communicatie met de medische specialisten die werkzaam zijn in onze praktijk.

Toestemming en onze wettelijke verplichting
Wij vragen altijd toestemming voor het opslaan van jouw gegevens. Pas nadat jij hiervoor (schriftelijk) toestemming hebt gegeven, gaan wij over tot de opslag. Daarnaast hebben wij deze gegevens nodig om uit te sluiten dat je minderjarig bent en gebruiken wij deze voor het opmaken van de factuur.

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?
De gegevens worden opgeslagen in een elektronisch patiëntendossier, zolang wij deze nodig hebben voor de behandeling.

Vrijblijvend huidconsult
Je kunt bij ons ook terecht voor een vrijblijvend huidconsult. Hierbij wordt online een huidanalyse verricht. Tijdens deze online huidanalyse vragen wij je digitaal om meer informatie over jouw medische geschiedenis, huidig medicijngebruik, het dieet dat je volgt en een foto van de plek waar je graag een advies over wilt.

Waarom wij jouw gegevens verzamelen
Wij verzamelen deze gegevens, zodat wij jou op een snelle manier kunnen helpen aan een kort, maar krachtig huidadvies. Zonder deze gegevens zijn wij niet goed in staat om een goed beeld te vormen van jouw huidaandoening en kunnen wij je niet het persoonlijk advies geven dat jou op weg helpt naar een beter huidresultaat.

Toestemming
Wij vragen toestemming voor het gebruik van jouw gegevens. Pas nadat jij hiervoor (schriftelijk) toestemming hebt gegeven, gaan wij over tot het intakegesprek.

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?
Wij slaan jouw gegevens niet op. De gegevens worden na het gesprek direct verwijderd uit ons systeem.

Bewaartermijnen
We zullen jouw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor we jouw gegevens hebben vastgelegd. De duur varieert dus aan de hand van het type dienst waar je gebruik van maakt. Ook is dit afhankelijk van wettelijke termijnen die aan onze organisatie worden opgelegd.

Beveiliging
We hebben passende beveiligingsmaatregelen genomen om je gegevens te beschermen. Onze website hebben we versleuteld, zodat gegevens die via de website worden verstuurd, niet zomaar onderschept kunnen worden. Daarnaast hebben we organisatorische en technische maatregelen genomen, door jouw informatie beveiligd op te slaan, zowel fysiek, als digitaal. Ook hebben we onze leveranciers zorgvuldig geselecteerd en goede afspraken gemaakt over de beveiliging en geheimhouding.

Jouw rechten
Je kunt altijd inzage krijgen in jouw persoonlijke gegevens, als we die hebben vastgelegd en je mag deze ook altijd laten aanpassen, verwijderen of laten overdragen. Wil je daar gebruik van maken? Stuur dan een mail naar info@deliaskinclinic en beschrijf duidelijk je verzoek. We controleren dan eerst of het verzoek echt van jou komt door een identiteitscheck uit te voeren en nemen je aanvraag vervolgens zo spoedig mogelijk in behandeling.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van je persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je echter ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens UNDICI skin | care | institute
Nagelbeek 6
6365 EK Schinnen

06 16490667

Contactgegevens Functionaris Gegevensbescherming
info@undiciskincare.nl